top of page
647c3d1b8b12724c2b03_f1f31c79c7784852ab9d9d7abd1fcd34.jpeg

DANIEL SMITH

Daniel Smith là công ty đi đầu trong việc sản xuất màu nước và sơn dầu cho các hoạ sĩ. Việc áp dụng pigment Quinacridone đã giúp Daniel Smith trở thành nhà tiên phong trong công cuộc sáng tạo màu vẽ cho người nghệ sĩ. Song, cùng với sự phát hiện, khám phá và phát triển dòng màu từ đá khoáng PrimaTek và dòng màu phản quang Luminescent mà Daniel Smith đã thực sự rẽ sang một trang mới, khiến tên thương hiệu này là minh chứng cho sự tìm tòi, nghiên cứu không ngừng nghỉ của hãng để giúp mỗi người đều có trải nghiệm vẽ thú vị hơn.

Anchor 1
bottom of page