kuretake.png

Kuretake được thành lập vào năm 1902 với nhà máy sản xuất mực sumi tại Nhật Bản. Ngày nay, Kuretake đã phát triển thành một thương hiệu hoạ cụ chất lượng cho ngành mỹ thuật và các hoạ sĩ. Kuretake đã cung cấp hoạ cụ cho 80 quốc gia trên toàn thế giới với những sản phẩm như: Watecolor, Thư pháp, Nhật ký và Phim hoạt hình, v.v.