top of page

CHÚNG TÔI LÀ AI?

z3563086166178_f725f569e92be871a2b62b0d9c378538.jpg

Khởi đầu từ năm 2017, Happy Art được mọi người biết đến qua dòng cọ vẽ Happy.
 
Cho đến nay, Happy Art là công ty chuyên sản xuất dụng cụ vẽ cho người Việt với chất lượng quốc tế, đồng thời là công ty nhập khẩu các hãng hoạ cụ cao cấp trên thế giới.

z3563099878923_fd24bf25845b95533e7842bc965a9fd5.jpg

CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU

Happy Art Materials - là một trong những công ty xuất nhập khẩu họa cụ lớn nhất nước, đồng thời là nhà sản xuất các loại giấy và cọ vẽ chất lượng cao cho học sinh, sinh viên và cả họa sĩ. Khởi đầu từ năm 2017, Happy Art được mọi người biết đến qua dòng cọ vẽ Happy. Cho đến nay, Happy Art là công ty chuyên sản xuất dụng cụ vẽ cho người Việt với chất lượng quốc tế, đồng thời là công ty nhập khẩu các hãng hoạ cụ cao cấp trên thế giới.
image (1).png
bottom of page